YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı

YSK, Cumhurbakan Seiminin ikinci turunda semenlerin oy kullanrken dikkat etmesi gereken noktalar aklad

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için temsili olarak kapalı oy verme kabinleri kurularak, oy verirken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı

Oy verme süresi 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08

00-17


00 saatleri arasında olacak

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek

Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak

Oy verme sırası Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak


Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verebilecek

Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek

Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilecek

Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına imkan sağlanacak


Seçmenin kimliğinin tespitinin yapılması Sandık başına gelen seçmen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek

Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli olmayacak


Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak

Oy verme işlemi esnasında neler olacak? Görevli üye tarafından seçmenin adı sandık seçmen listesinde bulunduktan sonra seçmene oy kullandırılacak

Başkan, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile birleşik oy pusulasını hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra “TERCİH” veya “EVET” mührünü seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterecek

Başkan tarafından seçmene kapalı oy verme yerine girmeden önce birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” veya “EVET” mührünü basması, “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği açıklanacak


Seçmene cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği söylenecek

Birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyecek

Zarf ve birleşik oy pusulasını alan seçmenin oyunu kullanmadan önce danışmak veya görüşmek amacı ile başka bir yere gitmesine veya sandık çevresinde başka bir kimse ile görüşmesine izin verilmeyecek

Engelli seçmenlerin oy kullanması Sandık kurulu başkanı tarafından görme engelli seçmenlere Yüksek Seçim Kurulunca oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecekleri hatırlatılacak


Talep etmeleri halinde oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilecekler

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek

Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek


Tarih: s-14:28 -d4:6:2023x